Content1 | col2

Kontrakt med Fosen Vind

Fosen Vind har tildelt Nettpartner kontrakt for netttilknytning av to vindparker. Kontrakten har en verdi på 56 mill. kroner.

Nettpartner skal bygge en 132 kV linje fra Harbaksfjellet vindpark via Kvenndalsfjellet vindpark til Hubakken transformatorstasjon i Åfjord. Oppstart med skogrydding vil være rundt årsskiftet og linjen skal stå ferdig i mai 2020.

 

Kontrakten har en verdi på 56 millioner kroner, opplyser selskapene i en pressemelding. Dette er de to siste av de seks vindparkene som inngår i Fosen-utbyggingen.

 

Pressemelding på fosenvind.no/media »